Alla Tablîghiyyûn är samma sak

Fråga: Vad anser ni om Djamâ´at-ut-Tablîgh och råder ni mig att gå ut med dem?

Svar: Jag råder dig att kalla till islam utmed den profetiska metodiken. Det skall du göra om du har kunskap och insikt. I så fall skall du kalla utmed den profetiska metodiken.

Vad gäller sekter och grupper som skiljer sig åt från den profetiska metodiken, så skall du hålla dig borta från dem och inte gå ut med dem.

Till den profetiska metodiken hör att man först och främst kallar till Tawhîd. Kallar Djamâ´at-ut-Tablîgh till Tawhîd? Det har vi varken hört eller känt till om dem. Faktum är att de förbjuder ett kall till Tawhîd och säger:

”Nämn inte Tawhîd! Ni splittrar människorna.”

De talar på det viset. Vad är detta för grupp? Vad är detta för kall?

Fråga: Vissa bröder kommenterar och säger att Djamâ´at-ut-Tablîgh varierar beroende på landet som de kommer ifrån.

Svar: Nej! Nej! Aldrig! Det är Djamâ´at-ut-Tablîgh. Men de visar en mildare sida på vissa ställen och sitt rätta jag på andra ställen. Det är för övrigt en och samma Djamâ´at-ut-Tablîgh. Poängen ligger i dess grund.