Alla synder leder till otro

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

”Och frukta Elden, som är beredd att ta emot de otrogna.”1

Frukta den genom att avstå från allt av otro och synder som leder till den. Alla synder, och framför allt stora synder, leder till otro. Faktum är att synderna hör till otrons drag vars utövare Allâh har förberett helvetet för. Uteblivna synder är en anledning till räddningen från helvetet och den Allsmäktiges vrede. Samtidigt fordrar goda handlingar och lydnad den Nåderikes välbehag, inträde i paradiset och erhållande av barmhärtighet. Således sade Han:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”Och lyd Allâh och sändebudet så att ni benådas.”2

Det vill säga genom att utföra påbuden utav underkastelse och undvika förbuden.

13:131

23:132