Alla syndare är okunniga

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 171

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ

Allâh är ålagd att godta ånger enbart från dem som av oförstånd begår en dålig handling och sedan ångrar sig, innan deras tid är ute.”1

Allâh banar vägen till Sina slavars ånger på två sätt:

1 – Han vägleder dem till ånger.

2 – Han godtar deras ånger när de väl har syndat.

Här klargör Allâh att Han har ålagt Sig själv att godta den förtjänta ångern, ett exempel på Hans generositet och givmildhet. Dåliga handlingar är synder. Oförstånd är okunnighet om syndernas konsekvenser, hur de ådrar Allâhs vrede och straff, att Allâh ser och kontrollerar dem, hur deras synder medför reducerad eller kanske till och med utebliven tro. I den bemärkelsen är alla syndare okunniga ehuru de är kunniga om syndernas förbud. Faktum är att kravet för straff är ju kunskap om syndens förbud.

14:17