Alla Sûfiyyah skall inte dras över en kam

Fråga: Kan man säga att senare Sûfiyyah besitter en form av avguderi?

Svar: Vi dömer ingen utan bekräftelse. Vi kan inte säga att alla senare Sûfiyyah besitter avguderi. Det måste detaljeras ingående.