Alla sorters jakthundar

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (13/63-64)

Muslim sade:

1929 – Ishâq bin Ibrâhîm al-Handhalî berättade för oss: Djarîr underrättade oss, från Mansûr, från Ibrâhîm, från Hammâm bin al-Hârith, från ´Adî bin Hâtim som sade:

Allâhs sändebud! Jag skickar iväg dresserade hundar som fångar åt mig och jag nämner Allâhs namn i samband med det. Han sade: ”Om du skickar iväg din dresserade hund och nämner Allâhs namn, får du äta.” Jag sade: ”Även om de dödar?” Han sade: ”Även om de dödar så länge inte en obehörig hund är med.” Jag sade: ”Jag jagar med lansar.” Han sade: ”Om du jagar med lans och den tränger igenom, får du äta det. Om den träffar den med sidan får du inte äta det.”

Hadithen är oinskränkt och tillåter jakt med alla sorters dresserade hundar, såväl med svarta hundar som med andra. Den åsikten delade Mâlik, ash-Shâfi´î, Abû Hanîfah och de flesta lärde. al-Hasan al-Basrî, an-Nakha´î, Qatâdah, Ahmad och Ishâq sade:

Det är inte tillåtet att jaga med svart hund, ty den är en djävul.”