Alla sorters dråp

Fråga: Är det bara avsiktligt dråp som förhindrar arvingen från att ärva eller alla sorters dråp?

Svar: Alla sorters dråp. Han får inte ens ärva om han vittnar mot honom i samband med vedergällning, ty han orsakar ju hans död. Det är nämligen ett förebyggande syfte.