Alla söner profeter

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/410)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Just så skall du bli en av din Herres utvalda och Han skall skänka dig en djupare förståelse av innebörden i det som sker och ge dig och hela Ya´qûbs hus Sin välsignelse i fullaste mått, liksom Han en gång välsignade dina förfäder Ibrâhîm och Ishâq. Din Herre är allvetande, vis.”1

Såsom Allâh har upphöjt din nivå med drömmen kommer Han också att välja ut dig:

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ

… och ge dig och hela Ya´qûbs hus Sin välsignelse i fullaste mått…”

Det vill säga profetskapet. Ya´qûbs hus åsyftar hans söner, ty alla hans söner var profeter:

كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ

… liksom Han en gång välsignade dina förfäder Ibrâhîm och Ishâq.”

Och lät dem vara profeter vill säga. Det har också sagts att Ibrâhîms gåva fulländades då han blev Allâhs förtrogne vän. En tredje teori säger att den syftar på att han undkom slakten. En fjärde teori menar på att Han låtit Ya´qûb och stammarna uppstå från Ibrâhîm. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Det tog fyrtio år från det att Yûsuf drömde sin dröm till dess att den infriades och hans föräldrar och bröder kom till honom.”

De flesta uttolkarna delar den åsikten. al-Hasan al-Basrî sade:

Det tog åttio år innan drömmen infriades. När Yûsufs bröder fick reda på hans dröm blev de avundsjuka och sade: ”Han nöjde sig inte med att hans bröder skulle falla ned på ansikte framför honom – han ville även att hans föräldrar gör det.” Följaktligen började de hata och avundas honom.”

112:6