Alla skall be för den som nyser

Jag vill påminna er. De troende gagnas av påminnelser. Att säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

till den som nyser är inte en plikt för en del, det är en plikt för alla. Vad säger de lärda? Att bara en del måste säga det. Där har vi det. Varför säger de så? Därför att det är så de har läst:

”En muslim har fem rättigheter över sin muslimske broder…”

Handlingarna som tas upp är obligatoriska för en del. Men de känner inte till den uttryckliga hadîthen:

”Om någon av er nyser och lovprisar Allâh är det en skyldighet för varje muslim som hör honom att säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Hadîthen rapporteras i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”. Varför praktiserar de inte den? Därför att de inte praktiserar Sunnah. De praktiserar sin rättsskola. Endast ett fåtal praktiserar Sunnah.