Alla ska lära sig arabiska

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm (1/464)

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

Arabiskan är språket Allâh (´azza wa djall) har valt ut, uppenbarat Sin mäktiga skrift med och låtit den vara den siste profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) språk. Således säger vi att alla kapabla ska lära sig arabiska. Ty det språket har mer rätt att vara åtråvärt än andra språk. Dock är det inte förbjudet att tala på ett annat språk.”