Alla sekters enighet

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/542)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ

HUR ÄR det fatt med hädarna, som ivrigt tränger fram med sträckta halsar från höger och vänster i stora grupper?”1

Hur kommer det sig att dessa hädare runtomkring dig, Muhammad, har så bråttom med att fly från dig? Så sade al-Hasan al-Basrî. Snabbt skingrar och splittrar de sig. Detsamma sade Imâm Ahmad (rahimahullâh) om sekterna:

De avviker från Qur’ânen, är oense om Qur’ânen och är enade om att avvika från Qur’ânen.”

170:36-37