Alla Salaf trodde på Allâhs ankomst

Till Allâhs egenskaper som vi betror och förkunnar ordagrant hör Hans (ta´âlâ) ord:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

och annat som bevisar Hans ankomst och framkomst på Domedagen. Det har konkretiserats av bland andra Ahmad och Ishâq. Båda två anser att ankomsten är Allâhs frivilliga handling som Han utför när Han vill och önskar.

Detsamma sade al-Fudhayl bin ´Iyâdh och andra bland Sûfiyyahs vetare. Harb al-Kirmânî berättade att samma dogm fann han hos alla sina lärare och nämnde Ahmad, Ishâq, al-Humaydî, Sa´îd bin Mansûr med flera.

Samma sak nämnde Abûl-Hasan al-Ash´arî i sin bok ”al-Ibânah” som tillhör hans bästa böcker och utgör en referens som de lärda, såsom al-Bayhaqî, Abû ´Uthmân as-Sâbûnî och Abûl-Qâsim bin ´Asâkir.

189:22