Alla Salaf fördömde de nekande Djahmiyyah

Alla Salaf fördömde de nekande Djahmiyyah. De bekräftade och talade klarspråk om det. Deras bekräftande uttalanden och avvisningar av nekarna är för många för att ta med här och nu. De kända imamernas uttalanden, liksom Mâlik, ath-Thawrî, al-Awzâ´î, Abû Hanîfah, Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Wakî´ bin al-Djarrâh, ash-Shâfi´î, Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Abû ´Ubayd och imamerna från Mâliks, Abû Hanîfahs, ash-Shâfi´îs och Ahmads respektive rättsskolor, är tillgängliga och otaligt många. Mâlik svar var ett konkret exempel på bekräftelse. En man sade till honom:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han sig?” Mâlik (rahimahullâh) svarade:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.”

I en annan formulering står det:

”Hans resning är känd (eller begriplig).”

Han (rahimahullâh) berättade att själva resningen är känd men att resningens beskaffenhet är okänd. Exakt så säger de som bekräftar. De som nekar bekräftar inte resningen, än mindre beskaffenheten. Enligt dessa tvivlare är resningen okänd. Om resningen är okänd finns det inget behov av att säga att dess beskaffenhet är okänd, speciellt inte om resningen är dementerad från första början. Det dementerade existerar ju inte och saknar därmed en beskaffenhet. Mâliks uttalande är en konkret bekräftelse av resningen och att den är känd och att den även har en beskaffenhet som emellertid är okänd för vår del. Till följd därav sade han att frågeställaren om beskaffenheten var en innovatör. Ty vi skall endast bli frågade om saker som vi känner till. Vi känner inte till resningens beskaffenhet. Bara för att något är känt och har en beskaffenhet, betyder det inte att vi har kunskap om den beskaffenheten.

120:5