Alla sägs vara Salafiyyûn – hur vet vi vem som har rätt?

Fråga: Vi är en grupp ungdomar som tycker att det är problematiskt när flera grupper argumenterar med samma verser och hadîther och påstår att de är Salafiyyûn. Vi tycker att det är problematiskt. Vad skall vi göra?

Svar: Först och främst vet man vad de är via kärlek och hat. Först och främst skall ni titta vem dessa människor älskar och hatar. Om ni ser att de älskar Ahl-ul-Bid´a har de avslöjat sig själva med sina tillstånd och förhållanden. Det första som avslöjar dem är deras falska kärlek till Salafs metodik och sanna kärlek till Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl. Det är det första som avslöjar dem.

Det finns en annan sak som det måste tas hänsyn till; Salafs förståelse inom trosläran, dyrkan, det lovliga och det olovliga. Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen. Den som förstår sig på religionen inser dessa människors fel och avvikelser i deras kärlek och hat och många av deras principer, regler och metodiker. Det vet han som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skänker insikt och vill väl. Så är fallet med många Salafî-ungdomar och lov och pris tillkommer Allâh. De njuter av en sund förståelse och ser skillnaden mellan dem som följer lustarna och avvikelserna och dem som följer sanningen – och lov och pris tillkommer Allâh.