Alla profetiska påbud och förbud ska efterlevas

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/318)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”1

Tag emot krigsbytet som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ger er och avstå från det som han nekar er, det vill säga krigsbyte utan hans tillstånd. Versen uppenbarades i samband med krigsbyte men är allmän och gäller allting som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd och förbjöd. ´Alqamah berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs (ta´âlâ) förbannelse vilar över tatuerande kvinnor och tatuerade kvinnor, kvinnor som delar på tänderna för skönhetens skull och kvinnor som ändrar på Allâhs skapelse (´azza wa djall).” En kvinna vid tillnamn Umm Ya´qûb från Banû Asad fick reda på detta och hon var en kvinna som läste Qur’ânen. Hon kom till honom och sade: ”Vad är det jag hör sägs komma från dig; att tatuerande kvinnor och tatuerade kvinnor, kvinnor som delar på tänderna för skönhetens skull och kvinnor som ändrar på Allâhs skapelse (´azza wa djall) är förbannade?” ´Abdullâh sade: ”Skall jag inte förbanna dem som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade? Detta förekommer i Allâhs (´azza wa djall) skrift.” Hon sade: ”Jag har läst ut hela Qur’ânen utan att finna det.” Då sade ´Abdullâh (radhiya Allâhu ´anh): ”Du hade hittat det om du bara hade läst det. Därefter läste han:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”

159:7