Alla profeter var israeliter frånsett tio stycken

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade att Ibrâhîm och Ismâ´îl (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) sade:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ

”Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem, [en man] ur deras mitt – som framför till dem Dina budskap och undervisar dem i Skriften och i [profeternas] visdom och som renar dem. Du är den Allsmäktige, den Allvise.”1

Det vill säga Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag var Allâhs tjänare och den siste profeten medan Âdam var doppad i lera. Jag skall berätta för er om det; min fader Ibrâhîms bön, ´Îsâs glada budskap om mig och min moders syn.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Alla profeter var israeliter frånsett tio stycken; Nûh, Hûd, Sâlih, Shu´ayb, Lût, Ibrâhîm, Ismâ´îl, Ishâq, Ya´qûb och Muhammad – må Allâh hylla dem och sända frid över dem.”

I berättelserna står det hur varje profet nämns vid ett namn i Qur’ânen bortsett från två stycken; Ya´qûb och ´Îsâ. Ya´qûb kallas för Ya´qûb och Isrâ’îl och ´Îsâ kallas för ´Îsâ och al-Masîh.

12:129