Alla profeter trodde på Allâhs hand

När Mûsâ argumenterade med Âdam nämnde han att några av Âdams märkvärdigheter vad att Allâh hade skapat honom med Sin hand och fått änglarna att göra Sudjûd till honom. Poängen ligger alltså i:

”Allâh har skapat dig med Sin hand…”

Detta var Mûsâs troslära, Âdams troslära och alla andra profeters (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) troslära. Detta var Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ädla följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) troslära. Detta är trosläran i Toran och Evangeliet som judarna och de kristna inte hade förvrängt. Kristna och judar har inte förvrängt Allâhs egenskaper i Toran och Evangeliet. Om de hade gjort det skulle Allâh klargjort det liksom Han annars har klargjort deras tillstånd och avslöjat deras många förvrängningar i religionen. Om de hade förvrängt Allâhs egenskaper, som Djahmiyyah och Mu´tazilah har gjort, skulle Allâh först och främst påpekat det.