Alla profetens ord är en uppenbarelse från Allâh

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

”Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift – nej, det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”1

Allâh rentvår Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från att tala av egen drift. Så fulländad är alltså hans tals vägledning och anvisning. Allâh sade:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

”Och han talar inte av egen drift.”2

Han sade alltså inte att han inte talar driftfullt, utan av egen drift. Det sättet är vältaligare då det innebär att hans tal inte stammar från driften. Hur kan han då tala driftfullt om talet inte ens stammar från driften? Allâhs ord omfattar därmed två saker. För det första förnekas driften vara källan till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal. För det andra förnekas driften från honom också. Hans tal stammar från vägledningen och anvisningen, inte från villfarelsen och förvillelsen. Därefter sade Han:

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

”Nej, det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”3

Det vill säga det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger är inget annat än en uppenbarelse som uppenbaras. Denna tolkning är bättre än den som säger att versen endast refererar till Qur’ânen. Denna förklaring omfattar allt han har sagt av Qur’ânen och Sunnah. Båda två är ju Allâhs uppenbarelser.

153:2-4

253:3

353:4