Alla parlament är osunda

Fråga: Våra bröder i Pakistan som tillåter vissa grupper vara med i pakistanska parlamentet säger att det skiljer sig mycket från parlamenten i de övriga länderna. Medan Sharî´ah anges som ett alternativ och majoriteten får sin röst i de andra länderna, är det helt uteslutet i Pakistan. De menar att deras medverkan i parlamentet stärker dem så att Sharî´ah blir tillämpat därborta. Vad anser ni om det?

Svar: Precis som de lärda säger så anser jag att det som är baserat på något osunt är osunt. Det jag vet om alla parlamentariska lagar är att de inte är baserade på islamisk Sharî´ah. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

”Och som [i allt] iakttar regeln om samråd.”1

De lärda säger att allt generellt, oinskränkt och allmänt i Qur’ânen har förklarats i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah som de lärda delar in i tre typer:

1 – Muntlig.

2 – Praktisk.

3 – Godkänd.

Till den godkända typen kan jag lägga till det som är Sunnah att inte göra, vilket inte nämns i dagens kända Fiqh-böcker. Vi vet att det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade är även Sunnah för oss att lämna, vilket Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) förklarade i sina böcker som är fulla av mogen kunskap. Det jag vill komma fram till är ifall Allâhs (´azza wa djall) ord:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

”Och som [i allt] iakttar regeln om samråd.”

berör samtliga muslimer. Menar Han de fromma och de syndiga? Menar Han de lärda och de okunniga? Självklart kommer svaret att vara negativt. Hur skall vi då förstå den här versen och liknande verser?

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ

”Inhämta deras råd i de angelägenheter.”2

Jag sade ju i början att en text kan vara generell, oinskränkt och allmän som sedan förtydligas av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Versen:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

”Och som [i allt] iakttar regeln om samråd.”

är oinskränkt. Versen:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ

”Inhämta deras råd i de angelägenheter.”

består av en allmän order. Hur tillämpades de båda? Vi är tvivelsutan övertygade om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte rådfrågade alla följeslagare. Han rådfrågade endast en utvald skara av de bästa följeslagarna. Alltså säger jag att det som är baserat på något osunt är osunt.

Skiljer sig det pakistanska parlamentet från de andra parlamenten som består av muslimer och otrogna? Jag såg fram emot att det bara finns muslimer i det, men det dröjde inte länge förrän det visade sig bestå av muslimer och otrogna. Vi beklagar det. Vi beklagar också när de säger att det skiljer sig från andra. Jag säger inte att det inte skiljer sig med tanke på att det franska parlamentet kan skilja sig från det brittiska parlamentet, det brittiska parlamentet från det amerikanska parlamentet och så vidare. Det som intresserar oss är på vilket det sätt det här pakistanska islamiska parlamentet skiljer sig från de övriga islamiska parlamenten.

Medverkar både fromma och syndiga muslimer däri? Absolut. Om det finns otrogna i deras parlament finns det med en större sannolikhet syndiga muslimer också.

Är det bara de lärda som kandiderar eller finns det alla möjliga människor där? Alla möjliga människor finns där. Med andra ord framgår innehållet i rubriken. Alltså skiljer sig det här parlamentet ingenting strukturellt sett. Jag sade nyligen att de otrognas författningar kan skiljas åt sinsemellan. Det som angår oss är att det finns ett parlament i ett muslimskt land som skiljer sig från de andra parlamenten.

Skiljer sig det här parlamentet som består av alla dessa nackdelar från andra parlament om presidenten vill upphäva parlamentet eller frysa det under en period?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Vad finns det för nytta av ett sådant parlament?

Jag råder våra bröder att vistas i sina moskéer, skolor och studiecirklar enligt Salafiyyah och inte enligt Sûfiyyah. Det är bättre för dem.

142:38

23:159