Alla påminner de om Gravfolket

Allâh (´azza wa djall) sade:

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ

”Allâhs förbannelse över gravgrävarna.”1

Dessa människor prövade och straffade Allâhs nära vänner med eld med rikligt bränsle. Därefter beskrev Han deras fula tillstånd och sade att de satt intill graven och tittade på vad som hände med Allâhs (ta´âlâ) slavar och nära vänner. De drabbades varken av nåd eller barmhärtighet. Det enda som de kritiserade dem för var att de trodde på Allâh, den Allsmäktige, som allt och lov och pris tillkommer och som äger herraväldet över himlarna och jorden. Dessa egenskaper fordrar att de ärade dem, högaktade dem och älskade dem. Istället behandlade de dem med rena motsatsen. Allâhs fiender är alltid på det viset. De vill hämnas på Allâhs nära vänner för något som de bör älskas och äras. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

”Säg: ”Ni, Bokens folk, har ni ingenting annat emot oss än detta att vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och på det som uppenbarades i äldre tid, medan ni – de flesta av er – är förhärdade i trots och olydnad?”2

På samma sätt var Lûts folk mot Allâhs tjänare bara för att de höll sig rena från deras handlingar:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

”Hans folk svarade inte, men de sade: ”Vi måste driva bort dem ur vår stad! De är människor som vill hålla sig rena!”3

På samma sätt är hedningarna mot dem som endast dyrkar Allâh bara för att de uppriktigt och enbart tillber Allâh och inte sätter någon vid Hans sida.

På samma sätt är Ahl-ul-Bid´a mot Ahl-us-Sunnah bara för att de endast följer Sunnah och lämnar allt som motstrider den.

På samma sätt är Mu´attilah mot dem som bekräftar Allâhs egenskaper bara för att de bekräftar Allâhs fullkomlighets egenskaper och Hans majestäts beskrivningar.

På samma sätt är Râfidhah mot Ahl-us-Sunnah bara för att de älskar alla följeslagare, ber Allâh vara nöjd med alla följeslagare, har lojalitet mot alla följeslagare, gör företräde till den Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav företräde till och ger dem samma position som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav dem.

På samma sätt är de innoverade Ahl-ur-Ray’ mot Ahl-ul-Hadîth och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grupp bara för att de håller sig till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth och lämnar det som motstrider den.

Alla har de något gemensamt med Gravfolket. Alla påminner de om dem på något sätt. Det finns alltså band, på nära eller långt håll, mellan dem.