Alla olyckor är redan bestämda

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/400-401)

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en bok, innan Vi sätter den i verket. Detta kostar inte Allâh någon möda.”1

Allâh (ta´âlâ) nämner Sitt förutbestämda öde innan skapelsen sätts i verk.

مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا

“… innan Vi sätter den i verket.”

Vissa säger att pronomenet (هَا) åsyftar människan medan andra säger att det åsyftar olyckan. Den bästa förklaringen är att versen syftar på skapelsen på grund av hela sammanhanget. Ibn Djarîr sade: Ya´qûb berättade för mig: Ibn ´Ulayyah berättade för mig, från Mansûr bin ´Abdir-Rahmân som sade:

“Jag satt med al-Hasan när en man kom och sade: “Fråga honom om Hans (ta´âlâ) ord:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا

“Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en bok, innan Vi sätter den i verket.”

Jag frågade honom varpå han sade: “Fri är Allâh från brister! Vem betvivlar detta? Alla olyckor mellan himmel och jord står skrivna i Allâhs bok innan Han skapar skapelsen.”

Qatâdah sade:

“Det som drabbar jorden är torka och det som drabbar er är hunger och sjukdomar. Vi har fått reda på att ingen gör sig illa utan att det beror på tidigare synder. Det Allâh överser är dock mer.”

Denna givmilda och väldiga vers är ett av de starkaste bevisen mot Qadariyyah som dementerar Allâhs eviga kunskap.

157:22