Alla moment nästan lika långa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/305-306)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

792 – Badal bin al-Muhabbar berättade för oss: Shu´bah underrättade för oss: al-Hakam underrättade mig, från Ibn Abî Laylâ, från al-Barâ’, som sade:

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Rukû´, Sudjûd, läge mellan två Sudjûd och resning efter Rukû´ – bortsett från stånd och sittning – var nästan lika långa.”1

Det vill säga bortsett från ståndet för Qur’ân-läsning och sittningen i Tashahhud. Med det sagt ska Rukû´, resningen från Rukû´, Sudjûd och sittningen mellan två Sudjûd vara nästa lika länge. Så om han genomför ett moment länge, genomför han det andra momentet lika länge, så att de blir jämlånga.

Numera finns det människor som dröjer lite i Rukû´ men inte efter Rukû´, dröjer lite i Sudjûd men inte i sittningen mellan två Sudjûd. Det är tvivelsutan kontra Sunnah. Om denna korta varaktigheten är så kort att lugnet uteblir, är bönen ogiltig, sade Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh).

1Muslim (471).