Alla måste varna för terrorismen

Publicerad: 2011-02-03
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1
Föreläsning: “Ta’sîl-ul-Intimâ’ wal-Muwâtanah ash-Shar´iyyah”
https://www.youtube.com/watch?v=wCfYD81m5iQ

 

Fråga: Konferenser hålls och de lärda och folk som korrigerar andras tillstånd varnar för fullt för terrorism. Det är dock sorgligt att se att många predikare och kallare hamnar efter i denna farliga fråga. Till följd tar människorna kunskap från okunniga människor som saknar religiösa bevis. Det leder till att människorna blir förvirrade och får en bristfällig förståelse. Det får oss att undra var dessa många predikare håller hus när det kommer till denna viktiga fråga. Är det förståndigt och vist att dra ut på klargörandet?

Svar: Ja, det är en brist. Människorna är i ett väldigt stort behov av att få detta tankesätt klargjort och att de inser dess fara för muslimerna. Predikare, lärare, studenter och alla andra som kan måste klargöra frågan så att dessa tankar inte fastnar i muslimerna. Annars blir det fritt fram för förstörarna att hjärntvätta våra ungdomar och barn. Det är alltså obligatoriskt att observera denna fråga i moskéerna och på andra platser.