Alla måste vara bröder – på ett villkor

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (33 B)

Fråga: Vad är skillnaden mellan al-Ikhwân al-Muslimûn och Salafiyyah?

Svar: Jag anser att alla måste vara bröder för Allâhs sak och hålla sig till Salafs metodik. Som Allâh (ta´âlâ) sade när Han nämnde Sin gåva till muslimerna:

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Minns Allâhs välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han försonade era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder.”1

De ska dock vara upprättade på Salafs metodik. Om de är bröder utifrån Salafs metodik, så är det de troendes metodik. Men om det finns fundament eller ideologier som opponerar sig Salafs metodik, måste de korrigeras.

13:103