Alla lärare är inte kallare

Fråga: Räknas undervisning i föreskrivna kunskaper i skolor och vid universitet som kall till Allâh sett till att läraren får betalt för arbetet?

Svar: Helt klart är undervisning i föreskrift rekommenderat och en sorts studier. Men att handlingen skall räknas som kall till Allâh (´azza wa djall) beror på lärarens tillstånd. Ett kall fordrar att läraren tar tillfället i akt, vägleder studenterna till godhet och för sig exemplariskt. Att han ger en tråkig lektion genom att bara läsa upp den eller förklara den för dem teoretiskt behöver inte alls vara ett kall till Allâh. Det är den första sortens lärare som är kallare till Allâh. Lönen som han får skadar inte honom. Många människor kallar till Allâh indirekt innan de kallar direkt. Vissa studenter sprudlar av kunskap och dyrkelse varför människor tar efter dem mer än vad de tar efter andra.