Alla länder frånsett detta land

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”De dyrkar ju gravar (som dessutom omges av betjänter och utgör större helgedomar än moskéer) som tillhör folk som inte ens är i närheten av denne man.”1

Detta existerar i alla länder – alla länder frånsett detta land. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skyddat detta land med Shaykh-ul-Islâm och reformator Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kall. Men även detta land brukade hysa sådant som finns i andra länder. Men tillsammans med Su´ûd-familjens myndighet kunde Shaykhen (rahimahullâh) utrota dessa hedniska drag. Fram till skrivande stund är detta land rent – och lov ske Allâh – och vi ber Allâh att det förblir så. Vi ber Allâh korrigera muslimernas tillstånd överallt.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/150).