Alla Khawâridjs gemensamma nämnare

Håll fast vid din kunskap att Khawâridj är tjugo sekter, vilket du kommer att se i den här boken. De är enade om två frågor som saknar motstycke i otro och innovation:

1 – De hävdar att ´Alî, ´Uthmân, alla som deltog i Kamelkriget och Siffîn-kriget och alla som är nöjda med de två domarna – Abû Mûsâ al-Ash´arî och ´Amr bin al-´Âs – är otrogna.

2 – De hävdar att alla från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund som gör en synd är otrogna som kommer att hamna i evigt helvete. Det är bara Nadjdât som tycker annorlunda när de säger att syndaren är otrogen och syftar på att han är otacksam mot sin Herres gåvor. Utmed det menar de att personen är otacksam och inte otrogen.

En annan gemensam nämnare som de har är att de anser det vara tillåtet att göra uppror mot den orättvise makthavaren. De är tvivelsutan otrogna eftersom de gör Takfîr på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.