Alla kan tvätta ett lik

Det är inte svårt att tvätta ett lik. Det obligatoriska är att hela kroppen tvättas med vatten. Det är inte svårt för någon. Det är lätt.

Det föreskrivna sättet är dock att liket läggs på rygg på en bår. Därefter tvättas likets privata delar. I detta fall måste de privata delarna vara täckta och tvättaren måste ha något tyg på handen så att han inte rör vid likets privata delar.

När likets privata delar har tvättats, tvättar han likets kroppsdelar som brukade tvättas under tvagningen. Han skall börja med likets mun och näsa. Han skall ta en blöt trasa som han skall rena hans tänder och insidan av munnen och näsan med. Därefter tvättar han likets ansikte, händer till och med armbågarna, huvud och fötter. Till sist tvättar han resten av likets kropp och börjar med likets högra sida.

Det obligatoriska är att tvätta liket en enda gång. Skulle liket behöva tvättas flera gånger, tvättar man det tre, fem, sju eller flera gånger beroende på behovet. I den sista tvättningen lägger man kamfer i vattnet som liket tvättas en sista gång med. Detta görs för att liket skall dofta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det.