Alla kan ha visioner enligt al-Ghazâlî

Vissa Sûfiyyah prioriterar helgon framför profeter, ty de anser att helgon får direkta uppenbarelser medan profeter mottar dem via änglar. Tesens ledare var Ibn ´Arabî. Även al-Ghazâlî har några uttryck som hjälper oss att förstå att också han tenderade till den tesen. al-Ghazâlî menar att helgon kan ha visioner liksom profeter och att den enda skillnaden mellan dem är att profeter, till skillnad från al-Ghazâlî, är skyldiga att korrigera människor. Han sade när han ville bevisa att alla kan ha visioner:

”Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav besked om det dolda och om vad som skulle ske i framtiden. Om en profet kan göra det kan alla andra göra det. Ty en profet är en person som verkligheten uppenbaras för och som är sysselsatt med att korrigera skapelsen. Alltså är det inte omöjligt att det finns folk som verkligheten uppenbaras för utan att vara sysselsatta med att korrigera skapelsen. En sådan person kallas helgon och inte profet.”1

Var fick al-Ghazâlî den villfarelsen ifrån? Från Qur’ânen? Från Sunnah? Vilket helgon är större än Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh)? Hade Abû Bakr visioner liksom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? På al-Ghazâlî ligger bevisbördan.

1Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn (8/45).