Alla kan bemästra Qur’ân-läsning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (106)

Fråga: Vissa påstår att Qur’ânen är så pass mirakulös att ingen annan än sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kan bemästra dess läsning…

Svar: Det är falskt sagt. Varje muslim kan bemästra dess läsning om han lär sig Qur’ânen.