Alla kallas till samma sak

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 162

Vi kallar till Allâh (tabarâk wa ta´âlâ). Vi kallar judar och nasaréer till att konvertera till islam, sanningens religion, och vi varnar dem för Allâhs vrede och eviga straff i helvetet om de inte betror islam och anammar den som religion.

Vi kallar alla makthavare, medborgare och folkslag till att återvända till Allâh, ödmjuka sig inför Allâh och uppriktigt dyrka Allâh allena.

Alla kall som inte är grundade på denna princip, som alla profeters kall var baserat på, är dels misslyckade, dels syndiga och sår fördärv på jordens yta. Sådana kall vill inte samfundet väl. Om de verkligen hade velat samfundet väl skulle det gjort allt för att korrigera dess dogm så att muslimen träffar Allâh i ett monoteistiskt och uppriktigt tillstånd.