Alla innovationer är ren ondska

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 284

al-´Irbâdh bin Sâriyah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”1

Hadîthen bevisar att alla innovationer är villfarelse, tomma på vägledning. Innovationer är alltså ren ondska. Även om deras innovatörer ser positivt på dem så är de inte alls det, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… ty varje nyhet är innovation…”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde inget undantag. Med det sagt klargörs felet i indelningen av innovationer till fem eller tre typer. Vi är övertygade om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den kunnigaste människan om Allâhs föreskrift, den rådvänligaste människan, den vältaligaste människan och den mest trovärdiga människan. Alla dessa fyra fulländande egenskaper fanns i profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter eftersläntrare påstår att alla innovationer är inte alls villfarelse och att det faktiskt finns bra, lovliga, föraktfulla, förbjudna och obligatoriska innovationer!?!? Fri är Allâh, den Väldige, från brister! Om man inte hade varit tvungen att ha bra tanke om dessa lärde skulle frågan varit mycket allvarlig då de delar in profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dom för något som villfarelse till fint och fult.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).