Alla i moskén är Sûfiyyah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Får jag låta bli att be i en moské vars församling består av enkom Sûfiyyah?

Svar: Om bönen är tom på Tasawwuf, får du be med dem.