Alla hennes gudabilder skall krossas

Mika 1:1

http://www.bibeln.se/las/2k/mik

https://www.bible.com/bible/1223/MIC.1.SFB15

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet när Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda, detta är Mikas syner om Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, jord och allt du rymmer!

Herren, min Gud, skall vittna mot er,

Herren skall vittna från sitt heliga tempel.

3Se, Herren lämnar sin boning,

han stiger ner och går över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalar spricker upp,

som när vax smälter i elden,

som när vatten störtar utför branten.

5Allt detta för Jakobs brott,

för Israels folks synd!

Vad är Jakobs brott, om inte Samaria?

Vad är Judas folks synd, om inte Jerusalem?

6Jag skall göra Samaria till en stenhög på fältet,

en plats där vingårdar anläggs,

jag skall vräka ner hennes stenar i dalen

och blottlägga hennes grundmurar.

7Alla hennes gudabilder skall krossas,

allt hon horat ihop skall brännas,

alla hennes avgudar skall jag förstöra.

Ty för horpengar har hon skaffat dem,

horpengar skall de åter bli.