Alla har skyddsänglar

Fråga: Har både den otrogne och muslimen skyddsänglar på Allâhs befallning och änglar som skriver ned deras handlingar?

Svar: Tvivelsutan. Det råder inga tvivel om att de är med muslimen och den otrogne.