Alla har inte rätt att svara på frågor

Fråga: Vilka är de lärda som det skall studeras under? Räcker det att studera en kort period för att vara berättigad till utslag och undervisning?

Svar: Han kan studera i hundra år utan att vara berättigad till utslag. Det handlar inte om tiden. Det handlar om förståelsen. Har han fått förståelse? Har han fått kunskap? Det kan ske efter en kort period. Han kanske lär sig lite på kort tid. Han kanske inte lär sig något på lång tid. Det handlar inte om hur lång tid han har studerat. Det handlar om förståelse. Endast han som förstår sig på religionen får ge utslag. Han skall ge utslag vid nödfall, när det inte finns någon som är kunnigare och bättre än han. Utslag är en allvarlig fråga. Utslag är en underrättning om vad Allâh har tillåtit och förbjudit. Därför namngav Ibn-ul-Qayyim sin bok ”I´lâm-ul-Muwaqqi´în ´an Rabb-il-´Âlamîn”. Han påpekade att de som ger utslag skriver på å skapelsernas Herres vägnar. Utslag är ingen liten sak. Endast han som har en definitiv kunskap får ge utslag. Han som bara antar och gissar och säger hur den ene och den andre säger det ena och det andra skall inte ge utslag.