Alla har chansen att ångra sig

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/138)

Fråga: Vissa säger att meningen ”Ständiga små synder är stora synder” är bevislös. Vad säger ni om det?

Svar: Det jag vet är att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) ska ha sagt:

”Det finns ingen liten synd med framhärdighet, och det finns ingen stor synd med bön om förlåtelse.”

Om du är genomsyrad i otro och sedan ärligt ångrar dig inför Allâh, river din ånger all din tidigare otro. Allâh godtar ånger. Alla slavar har chansen att ångra sig. En sådan individ ska ångra sig inför Allâh och återvända till sanningen.