Alla grupper måste enas

Fråga: Vad anser du om att det finns många islamiska grupper?

Svar: Jag har talat mycket om det och förklarat att ungdomarna har prövats med den här splittringen som har fått hjärtan att splittras. Det hade varit mildare om den hade berört metodiken eller frågor som det är möjligt att ha delade åsikter om. Till den här prövningen hör att dessa grupper förklarar varandra vara vilsna och innovatörer och kanske till och med otrogna. I stället för att vi skall få prövningar från syndare och otrogna, får vi dem från varandra. Det är en prövning.

Jag anser att grupperna är ålagda att enas om Allâhs (´azza wa djall) religion. De är ålagda att samlas och studera de metodiker och läror som de följer. Om de verkligen vill ha sanningen, kommer de att återvända till den.

Jag accepterar inte denna splittring. Jag anser att den är syndig och att Allâh har förbjudit den. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ  وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras. Minns Allâhs välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder”1

Det råder inga tvivel om att alla grupper har bra och dåliga sidor. Om vi enas och begrundar de bra och dåliga sidorna och enas om de goda sidorna och överger de dåliga sidorna, blir det bra. Vad som är en prövning är att var och en skall förtala och baktala den andre.

Fråga: Enigheten skall väl vara utmed Qur’ânen och Sunnah?

Svar: Ja, den skall vara utmed Qur’ânen och Sunnah efter att vi har forskat den oliktänkandes ståndpunkt. Alla säger de att de följer Qur’ânen och Sunnah. Om vi verkligen följer Qur’ânen och Sunnah krävs det att vår handling är en och samma såsom målet är ett och samma.

1 3:103