Alla förutom Khawâridj

´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss, att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh och att vi talar sanning var vi än befinner oss och för Allâhs sak inte bekymra oss om andras ogillande .”1

Detta är en konkret avvisning av Khawâridj som revolterade mot De troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). De visste och var övertygade om att han inte alls hade fallit i klar och tydlig otro. Trots det tillät de krig mot honom och mördade såväl honom som andra följeslagare och efterföljare. Följaktligen blev han tvungen att bekriga och utrota dem varpå endast ett fåtal undkom. Därefter mördade de honom.

De har lagt en dålig grund i islam och utsett uppror mot muslimska makthavare till en tidlös religion. Att de gör så trots profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varningar för dem och trots att de inte har sett någon klar och tydlig otro hos dem bevisar att de drivs av orättfärdighet, synd och trots.

Precis som förr har ett gäng unga muslimer dykt upp. De har en knapp förståelse om religionen och de anser att knappt någon ledare styr med Allâhs lag. Utifrån det gör de uppror mot makthavarna utan att rådfråga de lärda och visa männen. Tvärtom agerar de omedgörligt på egen hand. De har orsakat en kaotisk prövning varpå de har spillt blod i Egypten, Syrien, Algeriet och dessförinnan i Haram i Makkah. På så sätt har de motsagt de autentiska hadîtherna som muslimerna i alla tider har praktiserat. Alla förutom Khawâridj.

1al-Bukhârî (7055) och Muslim (1709).