Alla förstår att Allâh är ovanför himlen

De lärdas ord i frågan är otaliga. Den som inte botas av lite kommer inte heller att övertygas av mycket. Den som fördömer det allmänna kommer även att ta lätt på det ingående. Allâh talar sanning och Han vägleder till den raka vägen. Han är som Han har beskrivit Sig själv och sagt i Sin mäktiga skrift:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”2

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ

“Er Herre är helt visst Allâh, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen. Han styr skapelsens ordning.”3

اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”4

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ

”Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike!”5

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad ni gör.”6

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Innan Allâh skapade skapelsen skrev Han en bok och den är hos Honom ovanför tronen.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Zaynab bint Djahsh (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâh gifte bort mig ovanför de sju himlarna.”7

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag kom in till min Herre som var ovanpå Sin tron.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

”Det är dagen då din Herre (tabârak wa ta´âlâ) reste Sig över tronen.”8

Rapporterad av ash-Shâfi´î.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Avståndet mellan en himmel och en annan himmel är så och så långt…” och han förmedlade budskapet tills att han sade: ”Ovanför det är tronen och Allâh (subhânah) är ovanför den.”9

Rapporterad av at-Tirmidhî och Abû Dâwûd.

Det finns flera autentiska hadîther som alla kunniga och okunniga, civiliserade och beduiner, bönder och stadsbor, begriper och förstår.

120:5

27:54

310:3

413:2

525:59

657:4

7al-Bukhârî (7420).

8ash-Shâfi´î i ”al-Umm” (1/356) och ”al-Musnad”, sid. 7, al-Bazzâr (4/194), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” (145) och ´Abdullâh bin Ahmad i ”as-Sunnah” (1/205).

9Abû Dâwûd (4732), at-Tirmidhî (3320), Ibn Mâdjah (193), Ahmad (1/206), Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd”, sid. 101, Ibn Abî ´Âsim (577), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” (72) och al-Hâkim (2/287).