Alla försäkringar är förbjudna

Fråga: Jag betalar arbetsförsäkring. Om jag inte betalar månadsavgiften får jag betala en extra avgift i form av bot. Vad är domen för det?

Svar: Alla försäkringar är förbjudna. Försäkringar är förbjudna för såväl arbetare som för andra. De är förbjudna oavsett om det händer att man får betala extra avgifter eller inte. Alla är förbjudna. Försäkringar är förbjudna. Fiqh-akademier och styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har fastställt att de är förbjudna.