Alla folkslag vet att Allâh är ovanför himlen

Om dessa människor bara hade refererat till sin läggning sett till kunskapen om Skaparen, så hade de insett att Allâh (´azza wa djall) är den Höge och den Högste, att händerna lyfts upp mot Honom i samband med tillbedjan och att alla folkslag bland icke-araber och araber tror på att Allâh är ovanför himlen. Men deras läggningar har ändrats.