Alla följeslagares dogm

al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî sade: Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga: Jag bevittnade att Zakariyyâ bin ´Adî frågade Wakî´:

Abû Sufyân! Vad sägs om dessa hadîther, som den om att fotpallen är de två fötternas plats och andra?” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis´ar återberättade dessa hadîther utan att tolka något.”

al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî sade:

Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza wa djall) placerar Sin fot över det varpå det säger ”Det räcker, det räcker” och dylika hadîther: ”Dessa hadîther är autentiska. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess att de har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot eller hur Han skrattar, säger vi att det inte skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”1

Mâlik fördömde dem som återberättade liknande hadîther å det grövsta. Asbagh och ´Îsâ berättade att Ibn-ul-Qâsim sade:

Jag frågade Mâlik om personen som återberättar hadîther om att Allâh skapade Âdam i Sin skepnad, att Han skall avtäcka Sitt smalben på Domedagen, att Han skall föra in Sin hand i Elden och ta ut folk därifrån och dylikt. Han fördömde det å det grövsta och förmenade att han återberättar dem för någon.”

Anledningen att Mâlik föraktade handlingen var att han fruktade att folk skulle spekulera med liknelse och föreställning. Ahmad bin ´Abdillâh bin Muhammad bin ´Alî underrättade oss: Min fader berättade för mig: Ahmad bin Khâlid berättade för oss: Jag hörde Ibn Wadhdhâh säga:

Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om nedstigningen varvid han sade: ”Godtag den utan att begränsa den med en åsikt. Varenda en som jag har träffat från Ahl-us-Sunnah bekräftar hadîthen om nedstigningen.”

Han sade också:

Yahyâ bin Ma´în sade till mig: ”Bekräfta den utan att beskriva den.”

Ahmad bin Sa´îd bin Bishr berättade för oss: Ibn Abî Dulaym berättade för oss: Ibn Wadhdhâh berättade för oss:

Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om nedstigningen varvid han sade: ”Godtag den utan att begränsa den.”

Muhammad bin ´Abdil-Malik underrättade oss: ´Abdullâh bin Yûnus berättade för oss: Baqiyy bin Makhlad berättade för oss: Bakkâr bin ´Abdillâh al-Qurashî berättade för oss: Mahdî bin Dja´far berättade för oss från Mâlik bin Anas att:

Han frågade honom om Allâhs (´azza wa djall) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

Hur reste Han sig?” Mâlik böjde på huvudet och sade sedan: ”Hans resning är okänd, Hans handling är obegriplig och att fråga om detta är innovation.”

Baqiyy sade: Ayyûb bin Salâh al-Makhzûmî berättade för oss i Ramlah:

Vi var hos Mâlik när en irakier kom till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han sig?” Han sade: ”Du har frågat om något som inte är okänt och talat om något som inte är begripligt. Du är en dålig person. Kör ut honom!” De tog honom i armen och körde ut honom.”

Yahyâ bin Ibrâhîm bin Muzayyin sade:

Mâlik föraktade tal om de hadîtherna då de består av begränsning, beskrivning och liknelse. Räddningen ligger i att säga det Allâh (´azza wa djall) sade och beskrev Sig själv med, som ansikte, två händer, utsträckning av händer, resning och tal. Han sade:

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ

Öst och väst tillhör Allâh och vart ni än vänder er [finner ni] Allâhs ansikte.”3

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”4

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”5

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Låt talaren säga det Allâh sade och stanna där. Han skall inte gå längre än så, tolka eller ifrågasätta, ty det är destruktivt. Allâh har ålagt Sina slavar att betro uppenbarelsen och inte att tolka något bara Han vet. Jag har fått reda på att Ibn-ul-Qâsim tyckte att det är harmlöst att återberätta hadîther om Allâhs skratt. Ty Allâhs nedstigning, skratt, tristess och förvåning skiljer sig från det som härrör från Hans slavar.”

Min åsikt är att den som tittar på Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs, Talhahs, Sa´ds, ´Abdur-Rahmâns, de resterande Utvandrarnas, Hjälparnas och alla andra delegationers islam, vet att ingen av dem kände Allâh (´azza wa djall) via något annat än bekräftelse av profeterna – inte via tal om rörelse, helhet, uppdelning, dåtid och nutid. Om de hade varit ålagda att betrakta termer som rörelse, stillhet, kropp, dementi av kropp, antropomorfism och dementi av antropomorfism, skulle de inte utelämnat dem. Och om de hade utelämnat en plikt skulle inte Qur’ânen hyllat och berömt dem. Om de hade varit kända för sådant skulle de offentliggjort det liksom de offentliggjorde Qur’ânen och rapporteringarna.

De förhåll sig till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Vår Herre stiger ned till den nedersta himlen.”

liksom de förhöll sig till Allâhs (´azza wa djall) ord:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

Och då hans Herre visade Sig för berget…”6

och:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”7

Alla sade att Han stiger ned, visar Sig och kommer utan föreställning. De frågade inte hur Han kommer, hur Han visar Sig eller hur Han stiger ned, varifrån Han kommer, varifrån Han visar Sig eller varifrån Han stiger ned – ty Han (ta´âlâ) är inte alls som Sin skapelse.”8

1Autentisk enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/51).

220:5

32:115

45:65

539:67

67:143

789:22