Alla följeslagare ska till paradiset

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/391-392)

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

”De bland er som gav och kämpade före segern kan inte jämställas och står ett steg högre än de som gav och kämpade efteråt, även om Allâh har lovat dem alla det högsta goda. Allâh är underrättad om vad ni gör.”1

Det vill säga att Allâh har lovat dem alla det högsta goda, både dem som skänkte välgörenhet före segern och efter segern. Alla ska belönas för sina handlingar ehuru de varierar sinsemellan. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott.”2

Allâh sade detta för att de sistnämnda inte ska komma i skymundan när de förstnämnda hyllas så att ingen tror att de sistnämnda är klandervärda. I detta fall hyllas båda grupperna samtidigt som den första gruppen hyllas ytterligare. Således sade Han (ta´âlâ):

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

”Allâh är underrättad om vad ni gör.”

Till följd av Sin underrättelse skilde Han på de tidigares och de senares belöningar, ty Han visste att de tidigares avsikt och uppriktighet var fullkomligare; de skänkte välgörenhet när de hade det som svårast. Hadîthen säger:

”Ett silvermynt övervägde tusen.”

De troende tvivlar inte alls på att den man som berörs mest av denna vers är Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh). Han är ledare för alla dem som efterlevde den versen och överglänser alla profeters följeslagare. Han skänkte bort alla sina egendomar för Allâhs sak och inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner.

157:10

2Muslim (2664), Ibn Mâdjah (79) och Ahmad (8611).