Alla flugor skall till Elden frånsett biet

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla flugor skall till Elden frånsett biet.”1

Vissa lärda har sagt att flugorna skall inte hamna i Elden för att straffas, utan för att straffa Eldens invånare genom att hamna på dem. Må Allâh (ta´âlâ) skydda oss mot Hans straff.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3442).