Alla dessa förnekar högheten

De som förnekar Allâhs höghet och egenskaper, och som författaren kommer att diskutera, är:

1 – Djahmiyyah, anhängarna till al-Djahm bin Safwân.

2 – Mu´tazilah, anhängarna till Wâsil bin ´Atâ’ och ´Amr bin ´Ubayd.

3 – Ashâ´irah.

Alla dessa förnekar högheten.

Ashâ´irah bekräftar sju egenskaper varav högheten inte är bland dem. De bekräftar:

1 – Livet.

2 – Talet.

3 – Synen.

4 – Hörseln.

5 – Förmågan.

6 – Kunskapen.

7 – Viljan.

Högheten är som sagt inte bland dem. Dock bekräftade de äldre Ashâ´irah, däribland Abûl-Hasan al-Ash´arî och Ibn Kullâb, högheten. De senare Ashâ´irah har med tiden slutit sig till Djahmiyyah. De består av två grupper:

1 – En grupp säger att Han är överallt inklusive fåglarnas och rovdjurens magar.

2 – En grupp avfärdar två motsatser och säger att Han är varken innanför skapelsen eller utanför skapelsen, uppe eller nere.