Alla de kläderna är i helvetet

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det av höftskynket som är under anklarna är i Elden.”

Omfattar detta även Sirwâl och byxor?

Svar: Det som är under anklarna. Det är allmänt och omfattar byxor, höftskynken, rockar och allting annat. Allt det är i Elden.