Alla bortsett från Ahl-us-Sunnah är vilsna

Fråga: Hör Khawâridj, Mu´tazilah, Ashâ´irah [oklart ljud] till de sjuttiotvå grupperna som hamnar i Elden?

Svar: Alla bortsett från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah hör till de vilsna sekterna. Alla bortsett från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah hör till de vilsna sekterna baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vem då, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på i dag.”

Alla bortsett från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är vilsna. Villfarelsen varierar. Vissa når otron. Andra gör inte det. Villfarelsen varierar. Deras ingång i helvetet varierar också. Vissa kan hamna däri på grund av otro. Andra kan hamna däri på grund av villfarelse.