Alla böner med en tvagning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/105)

128 – Jag frågade min fader om personen som tvår sig inför varje bön. Han svarade:

”Det är harmlöst att be alla böner med en enda tvagning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad alla böner med en enda tvagning på Erövringsdagen.”