Alla böjer sig för Allâh

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/212)

Allâh (´azza wa djall) sade:

بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

”Nej, allt i himlarna och på jorden tillhör Honom och allt böjer sig för Hans vilja.”1

Mudjâhid sade:

”De är lydiga; om Han säger: ”Bli en människa”, blir den det, och om Han säger: ”Bli en åsna”, blir den det.”

Ibn Abî Nadjîh berättade att Mudjâhid sade:

”Alla är böjda för Honom, det vill säga lydiga. Den otrognes lydnad ligger i att hans skugga faller ned på marken mot hans vilja.”

Samma förklaring valde Ibn Djarîr då han kombinerade alla utsagor i sakfrågan.

12:116