Alla bilder är förbjudna

Fråga: Vissa tjejer eller lärarinnor tar bilder på kämpar och sparar dem i album. De säger att det är tillåtet om det endast är för minnets skull. Vad är domen för bilder? Vad är domen för att titta på kämpar och lärda?

Svar: Vad är beviset för denna specificering? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje avbildare är i Elden. För varje bild som han har gjort får den en själ som han straffas med i helvetet.”1

”När en rättfärdig man – eller en rättfärdig slav – dör bland dem bygger de en böneplats över hans grav och gör de bilderna av honom. De är de värsta skapelserna hos Allâh.”2

Poängen ligger i den rättfärdige slaven och mannen. Vilket bevis specificerar den rättfärdige slaven eller kämpen? Det finns inte. Det handlar bara om lust och efterapning. För övrigt rapporterade Muslim via Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”3

Ordet ”bild” nämns i obestämd form, vilket innebär att förbudet gäller förbehållslöst alla bilder på levande varelser.

1al-Bukhârî (2225) och Muslim (2110).

2al-Bukhârî (427) och Muslim (528).

3Muslim (969).